Foruden leje-prisen nedenfor skal lejer betale for el- og vandforbrug efter måler til dagspris (opdateres hver måned ifm. slutopkrævning). Lejren har el-køkken samt el-opvarmning. BEMÆRK: El-opvarmning kan være en STOR ekstra UDGIFT i kolde perioder, se gns. forbrug nedenfor:

Gennemsnitligt el-forbrug per døgn: Gennemsnitligt vandforbrug per døgn:
(Sats: pt. 2,20 kr. per Kwh men faktureres til gns.pris på lejetidspunktet) (Sats: 34,91 kr. per m3)
– december-februar: ca. 1570 kWh – hele året: ca. 8,8 m3
– marts-april: ca. 985 kWh
– maj-juli: ca. 400 kWh
– august-september: ca. 385 kWh
– oktober-november: ca. 880-1200 kWh
Lejer skal selv gøre rent efter sig. Ønskes rengøring efter opholdet, betales denne direkte til lejrinspektøren (BEMÆRK at der skal stadig fejes og støvsuges af lejer selv iht. Rengøringsinfo )

Priser

50% af prisen betales ca. 20 dage efter booking jf. opkrævning. De resterende 50% 4 måneder før opholdet. Forbrug af el og vand betales efter opholdet.

BEMÆRK: Ønsker du at kunne aflyse ved sygdom, epidemi eller lign. skal du selv tegne en fest-forsikring, der udbydes af nogle forsikringsselskaber.

Priserne herunder gælder for 2024: (Der ydes rabat til FDF- og spejderture.)

Periode Hverdage Weekend Antal Pladser
01/01-11/05
24/09-31/12
6.918,00 kr. 17.974,00 kr. 98 personer
12/05-24/06
05/08-24/09
7.899,00 kr. 21.997,00 kr. 140 personer
24/6 – 05/08
Sommerferie
pr. uge 52.279,00 kr. – lørdag til lørdag 140 personer
Priserne herunder gælder for 2025: (Der ydes rabat til FDF- og spejderture.)

Periode Hverdage Weekend Antal Pladser
01/01-11/05
22/09-31/12
7.079,00 kr. 18.393,00 kr. 98 personer
11/05-27/06
08/08-21/09
8.294,00 kr. 22.987,00 kr. 140 personer
28/6 – 07/08
Sommerferie
pr. uge 53.494,00 kr. – lørdag til lørdag 140 personer