Regler for opholdet

Før opholdet:

Kontakt lejrinspektøren senest 5 dage før opholdet for at aftale ankomsttidspunkt og nøgleudlevering mv.

Lejrinspektøren er FDF Klinteborgs repræsentant på stedet og har ret til at komme på eftersyn under opholdet. Enhver anvisning og påtale skal straks efterkommes af lejeren for at undgå bortvisning.

Lejeren skal selv medbringe:

 • Rengøringsmidler og viskestykker
 • Affaldsposer og toiletpapir
 • Køkkenruller, gulvklude og karklude
 • Lagner til alle senge og sengetøj (sovepose/dyner)

Lejeren skal ikke medbringe:

 • Opvaskemiddel til industri opvaskemaskine
 • Kaffefiltre til kaffemaskine
 • Madame-poser til toiletterne

Ved ankomst:

 • Kontroller at rengøring er tilfredsstillende samt ingen skader, fejl eller mangler.
 • Sammen med lejrinspektøren skal el- og vandmåler aflæses og noteres på lejrinspektørens rapport sammen med evt. fejl og mangler.
 • Der må ikke ske overbelægning iht. antal opgivet ved bestilling uden forudgående aftale og ekstrabetaling.

Under opholdet:

Der må ALDRIG spilles musik eller opstilles højtalere udendørs, da naboer ellers vil klage og lejer kan blive bortvist. Musik må kun spilles indendørs for lukkede vinduer.

Det er forbudt at anvende enhver form for selvklæbende mærkater, navneskilte og tape/gaffatape overalt i bygningerne, ligesom det er forbudt at tegne, skrive, ridse mv. på inventar, vægge og opslagstavler.

Malertape er tilladt, hvis det nedtages efter brug !

Lejeren er pligtig at anmelde og erstatte manglende eller ødelagt inventar, service, ruder etc. og er ligeledes pligtig at anmelde enhver skade, der måtte opstå ved almindelig brug eller slid. Nogle skader til at lejeren betales til håndværkerne eller lejrinspektøren, mens andre skader noteres til betaling ifm. slutafregning. Opstår der skader under opholdet, som kræver øjeblikkelig indsats af håndværkere, skal lejrinspektøren straks underrettes. Træffes denne ikke, kan lejeren selv tilkalde håndværkere ifølge telefonlisten.

Ved afgang:

 • Al rengøring skal være tilendebragt senest på det tidspunkt, hvor lejemålet ophører. Ligeledes skal al inventar og møbler være flyttet på plads i overensstemmelse med inventarplanen. Alle madvarer skal fjernes. Alle døre og vinduer skal være aflåste/lukkede. Området skal være ryddet for papir, flasker og andet affald. Opgravede huller skal fyldes og græstørv lægges tilbage. Huler skal nedrives og evt. rafter stilles på plads. Lejeren skal selv fjerne alt affald og medbragte materialer. Den opstillede affaldscontainer må kun benyttes til husholdningsaffald. Husk at papkasser skal trykkes flade.
 • Når opholdet afsluttes, aflæses både el- og vandmåleren og skader opstået under opholdet noteres på afleveringsrapporten.  Lejeren må IKKE forlade Klinteborg, før lejrinspektøren har godkendt rengøring og oprydning samt skrevet afleveringsrapport som underskrives af lejeren.